Samba Tarnobrzeg

Zasady odpłatności za zajęcia taneczne w Szkole Tańca Samba Dorosłego Tancerza:

1. Zajęcia w Szkole Tańca Samba Dorosłego Tancerza są płatne.

2. Opłata za zajęcia może być wnoszona:
- indywidualnie przez uczestnika zajęć.
- grupowo (za całą grupę/parę) przez organizacje, instytucje lub zakłady pracy. z którymi podpisano odpowiednią umowę .

Wpłat należy dokonywać na konto:

Akademia Ruchu
39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 8/81
60 1090 2590 0000 0001 3143 8767

W  tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu i stopień kursu za jaki jest wnoszona opłata.

Wysokość opłat.
Zajęcia w Szkole tańca Samba Dorosłego Tancerza odbywają się z podziałem na stopnie taneczne.
Jeden stopień taneczny to 7 spotkań po 1,5 godziny zegarowej lub 10 spotkań po 1 godzinie zegarowej.
Opłata za jeden stopień taneczny wynosi  150 zł   i powinna być wnoszona z góry za dany stopień w terminie 5 dni od daty jego rozpoczęcia.

W roku tanecznym 2021/22 prowadzone będą zajęcia:

- Taniec Towarzyski i użytkowy
- Salsa dla Par
- Latino solo - zajęcia dla pań.

Opłat za zajęcia jest taka sama niezależnie od rodzaku kursu.
Datę rozpoczęcia danego stopnia tanecznego podaje każdorazowo  osoba prowadząca zajęcia.

Opóźnienie w opłatach pow 20 dni może spowodować skreślenie danej osoby z listy uczestników zajęć. Skreślenie z listy nie zwalnia od zapłaty ew.zaległości płayniczych.

 

 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.