Samba Tarnobrzeg

Zasady odpłatności za zajęcia taneczne w Szkole Tańca Samba dla Dorosłych:

1. Zajęcia w Szkole Tańca Samba dla Dorosłych są płatne 
2. Opłata za zajęcia może być wnoszona:
- indywidualnie przez uczestnika zajęć.
- grupowo (za całą grupę/parę) przez organizacje, instytucje lub zakłady pracy. z którymi podpisano odpowiednią umowę .

Wpłat należy dokonywać na konto:

Akademia Ruchu
39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 8/81
60 1090 2590 0000 0001 3143 8767

W  tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz za który stopień kursu  jest wnoszona opłata.

Wysokość opłat.

Zajęcia w Szkole Tańca Samba dla Dorosłych ,odbywają się z podziałem na stopnie taneczne.
Jeden stopień taneczny to 7 spotkań po 1,5 godziny zegarowej lub 10 spotkań po 1 godzinie zegarowej (w przypadku grup seniorów 60+ i Latino Solo).
Opłata za jeden stopień taneczny wynosi  200 zł   i jest wnoszona z góry za dany stopień, w terminie 5 dni od daty jego rozpoczęcia.

Opłata dla osób uczęszczających na 2 grupy taneczne wynosi - 350 zł

Opłata dla osób uczęszczających na 3 grupy taneczne wynosi - 380 zł

W roku tanecznym 2023/24 prowadzone będą zajęcia:

Taniec towarzyski, użytkowy i Latino solo dla Pań.
Opłata powinna być wnoszona z góry za dany stopień taneczny (do 5 dni od jego rozpoczęcia)

Datę rozpoczęcia danego stopnia tanecznego podaje każdorazowo  osoba prowadząca zajęcia.

Opóźnienie w opłatach pow. 20 dni może spowodować skreślenie danej osoby z listy uczestników zajęć. Skreślenie z listy nie zwalnia od zapłaty ew. zaległości płatniczych.

 

 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.