Samba Tarnobrzeg

Zasady odpłatności za zajęcia edukacyjno-taneczne w NPOW „Źródło Pasji” - SzkołaTańca Samba rok szkolny 2021/22


1. Zajęcia w Niepublicznej Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Źródło Pasji” są płatne.

2. Opłata za zajęcia może być wnoszona:
- indywidualnie przez rodzica (lub opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej,
- grupowo (za całą grupę) przez organizacje lub instytucje z którymi podpisano odpowiednią umowę i które wyraziły zgodę na finansowanie zajęć danej grupy.

Opłaty należy wpłacać na konto przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
nr konta:
Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza "Źródło Pasji"
Tarnobrzeg Wyspiańskiego 8/81 nr:

Santander Bank: 89 1090 2590 0000 0001 3115 6363

W tytule przelewu proszę wpisać:
Imię i nazwisko dziecka

oraz okres za jaki jest wnoszona opłata.

Wysokość opłat:
Opłata czesnego dokonywana jest według kilku stawek w zależności od ilości godzin zajęć w tygodniu. Wpłaty miesiączne są takie same w każdym miesiącu. 

 Zajęcia 1 raz w tygodniu 1 godzina zegarowa  –. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 36 godzin zegarowych . 

Podana liczba godzin uwzględnia świąteczne przerwy w nauce i ferie.
Opłata wynosi: 
60 zł za miesiąc (10 wpłat rat po 60 zł) płatnych co miesiąc od września 2021 do czerwca  2022.
Pierwsza wpłata do 20 września pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca.
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 05 września a 23 czerwca.  

Zajęcia 2 godziny - 2 x w tygodniu po 1 godz.zeg. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 72 godzin zegarowych.
Opłata wynosi:
95 zł za miesiąc  (10 wpłat rat po 95 zł) płatnych co miesiąc od września 2021 do czerwca  2022.

Pierwsza wpłata do 20 września pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca.
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 05 września a 23 czerwca.   

Zajęcia 2,5 godziny zegarowe na tydzień. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 90 godzin zegarowych
Opłata wynosi:
100 zł za miesiąc  (10 wpłat rat po 100 zł) płatnych co miesiąc od września 2021 do czerwca  2022. Pierwsza wpłata do 20 września pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca. Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 05 września a 20 czerwca.  

Zajęcia 3 godziny zegarowe tygodniowo. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 108 godzin zegarowych.
Opłata wynosi:
120 zł za miesiąc  (10 wpłat rat po 120 zł) płatnych co miesiąc od września 2021 do czerwca  2022. Pierwsza wpłata do 20 września pozostałe do 5 dnia każdego miesiąca. Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 05 września a 23 czerwca.  

W przypadku zajęć powyżej  3 godzin zegarowych na tydzień oraz opłat za szkolenia dodatkowe opłaty ustalane są indywidualnie i podawane przed rozpoczęciem danego szkolenia.

Terminy wpłaty czesnego:

Pierwsza wpłata  - do 20 września 2021
Kolejne wpłaty
Każda kolejna wpłata miesięczna powinna być wpłacona do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry. Przy czym opłata za maj i czerwiec płacona łącznie do dnia 20 maja 2021


W przypadku gdy dana osoba zaczyna zajęcia w miesiącu późniejszym niż wrzesień opłata wnoszona jest od miesiąca w którym osoba rozpoczyna zajęcia.

Gwarantowana liczba godzin liczona jest od 05 września W okresach późniejszych poza sytuacjami wyjątkowymi nie przewidujemy zapisów do poszczególnych grup. W sytuacjach wyjątkowych decyzje o momencie rozpoczęcia płatności podejmuje dyrektor placówki.

 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.