Samba Tarnobrzeg

Zasady odpłatności za zajęcia edukacyjno-taneczne w NPOW „Źródło Pasji” - SzkołaTańca Samba


1. Zajęcia w Niepublicznej Placówce Oświatowo-Wychowawczej „Źródło Pasji” są płatne.

2. Opłata za zajęcia może być wnoszona:
- indywidualnie przez rodzica (lub opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej,
- grupowo (za całą grupę) przez organizacje lub instytucje z którymi podpisano odpowiednią umowę i które wyraziły zgodę na finansowanie zajęć danej grupy.

Opłaty należy wpłacać na konto przelewem bankowym lub przekazem pocztowym
nr konta:
Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza "Źródło Pasji"
Tarnobrzeg Wyspiańskiego 8/81 nr:

Santander Bank: 89 1090 2590 0000 0001 3115 6363

W tytule przelewu proszę wpisać:
Imię i nazwisko dziecka

oraz okres za jaki jest wnoszona opłata.

Wysokość opłata
Opłata czesnego dokonywana jest według kilku stawek w zależności od ilości godzin zajęć w tygodniu.


  Zajęcia 1 raz w tygodniu 1 godzina zegarowa  –. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 30 godzin zegarowych (statystycznie godzin w ciągu roku będzie 33-35). W ramach opłaty (nowość w tym roku) uczestnik zajęć może skorzystać jeden raz z warsztatów  kreatywnych organizowanych podczas roku szkolnego jako uzupełnienie zajęc tanecznych np z warsztatów w "Chacie św. Mikołaja"
Opłata wynosi: 
Opłata członkowska w wys 40 zł/rok + 9 rat po 50 zł płatnych co miesiąc od października 2020 do czerwca  2021.
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 15 września a 20 czerwca.

Zajęcia 2 godziny zegarowe na tydzień. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 61 godzin zegarowych. Statystycznie godzin w ciągu roku będzie 64-68.
Opłata wynosi:
Roczna opłata członkowska w wys 40 zł + 9 rat x 90 zł płatnych co miesiąc od października 2020 do czerwca 2020r
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 15 września a 20 czerwca

Zajęcia 2,5 godziny zegarowe na tydzień. W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 71 godzin zegarowych. Statystycznie godzin w ciągu roku będzie 74-76.
Opłata wynosi:
Roczna opłata członkowska w wys 40 zł + 9 rat x 95 zł płatnych co miesiąc od października 2020 do czerwca 2020r
Gwarantowana liczba godzin zrealizowana będzie pomiędzy 15 września a 20 czerwca

 

 Zajęcia 3 godziny zegarowe tygodniowo W takim przypadku gwarantowana ilość godzin dydaktycznych w roku wynosi 95 godzin zegarowych. Statystycznie godzin w ciągu roku będzie 95-100.
Opłata wynosi:
Roczna opłata członkowska w wys 40 zł + 9 rat  x 115 zł płatnych co miesiąc od października 2020 do czerwca 2021r

W przypadku zajęć powyżej  3 godzin zegarowych na tydzień opłata wynosi:
40 zł/rok – opłata członkowska + zmienna opłata miesięczna uzależniona od ilości godzin w miesiącu. W tym przypadku opłata naliczana jest od września włącznie.

    W tej taryfie opłata miesięczna ustalana będzie na początku każdego miesiąca indywidualnie dla takiej grupy. Wysokość opłaty obliczona będzie mnożąc liczbę godzin która ma odbyć się w danym miesiącu razy stawkę godzinową. Promocyjna stawka godzinowa (wynikająca z dużej ilości godzin przyjęta została w roku szkolnym 2020/2021 w wys 10zł/godzinę zegarową.

Terminy wpłaty czesnego i opłat członkowskich:


Pierwsza rata - Opłata członkowska za dany rok szkolny i pierwsza rata miesięczna (zgodna z wysokością opłat wg ilości godzin w tygodniu) powinna być wpłacona nie później niż do dnia 10 października 2020 roku. 
Kolejne raty

- Każda kolejna rata miesięczna powinna być wpłacona do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry. Przy czym opłata za maj i czerwiec płacona łącznie do dnia 20 maja 2021


3. W przypadku gdy dana osoba zaczyna zajęcia w miesiącu późniejszym niż wrzesień opłata członkowska powinna być wniesiona razem z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy (pierwszy miesiąc nauki).


Przykład np. dla zajęć 1 raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.

jeśli uczestnik zaczyna zajęcia
- między 1 a 15 października  
płaci 40 zł opłatę członkowską + 50 zł/październik razem 90 zł do 30 października
a następną wpłatę  (za listopad) dokonuje do 5 listopada

- jeśli zaczyna zajęcia między 16 października a 30 października 
płaci 40 zł opłatę członkowską + 50 zł za listopad do 5 listopada.

W okresach późniejszych poza sytuacjami wyjątkowymi nie przewidujemy zapisów do poszczególnych grup. W sytuacjach wyjątkowych decyzje o momencie rozpoczęcia płatności podejmuje dyrektor placówki.

 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.